Bij SBO ‘t Hoge Holt ontstaat met ingang van het nieuwe schooljaar (2022-2023) een vacature voor:

Orthopedagoog-generalist

(24 uren per week)

’t Hoge Holt is een regioschool voor speciaal basisonderwijs waar kinderen onderwijs kunnen krijgen in de leeftijd variërend van 4 t/m ongeveer 12 jaar. Onze leerlingen hebben extra ondersteuningsbehoeften op het gebied van het leren, de sociaal en/of emotionele ontwikkeling of het gedrag. Op ’t Hoge Holt vinden wij het belangrijk dat we leerlingen en ouders zoveel mogelijk begeleiden en voorbereiden om mee te kunnen draaien op sociaal/emotioneel en cognitief gebied in de maatschappij van de 21ste eeuw. De school heeft de mogelijkheid om de groepen veelal kleiner te houden dan op een reguliere basisschool en er zijn veel deskundigen werkzaam om de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Er gaan ongeveer 175 leerlingen naar ’t Hoge Holt. Aan de school zijn 40 personeelsleden verbonden.

’t Hoge Holt

 • wil dat een kind zich veilig en geborgen voelt;
 • biedt leerlingen onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden van het kind;
 • biedt groepsdoorbrekende lessen op niveau; – schenkt veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen;
 • heeft een team dat hoge verwachtingen van kinderen heeft;
 • stimuleert de samenwerking tussen begeleiders en ouders om de leerling zo vér mogelijk in zijn/ haar ontwikkeling brengen.

Werkzaamheden van een Orthopedagoog–generalist;

 • Het verrichten van diagnostiek onderzoek, het analyseren van de testresultaten, zorgen voor verslaglegging en geeft adviezen over begeleiding;
 • Het deelnemen aan multidisciplinaire vergaderingen (zorgteam, begeleidingscommissie) waarin ontwikkelingen, interventies en voortgang van de leerlingen worden besproken;
 • Het implementeren, plannen, uitvoeren en borgen van de ondersteuningsstructuur (in relatie tot HGW);
 • Het opstellen van ontwikkelingsperspectieven in overleg met de IB-er en leerkracht(en) en toezien op de uitvoering daarvan;
 • Het begeleiden van leerkrachten op orthopedagogisch gebied en daarbij de leerkrachten in hun kracht zetten;
 • Eigen inbreng van specialisme binnen het team;
 • Het onderhouden van contacten met externe instellingen m.b.t. hulpverlening aan leerlingen.

Wij zoeken een collega die:

 • Bij voorkeur ervaring heeft als orthopedagoog op een S(B)O school en/of affiniteit heeft met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes;
 • In bezit is van een afgeronde postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist en geregistreerd staat in het BIG-register;
 • Denkt in mogelijkheden en kansen, een sterk reflecterend vermogen heeft, stevig in zijn/haar schoenen staat en daadkrachtig is.

Op zoek naar meer informatie?
Voor meer informatie over het werken bij SBO ‘t Hoge Holt, kun je terecht bij Nicolle Jaarsma (directeur) telefoon 050-5012879 of 06-14961475 of Suzan Peeters (personeelsadviseur) telefoon 050-4065786. Ook kun je kijken op de website van ‘t Hoge Holt: https://thogeholt.nl/

Arbeidvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Primair Onderwijs, met hierin een goede pensioenregeling bij het ABP en 428 vakantie-uren (bij een fulltime dienstverband). Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het salaris is volgens schaal 12 (€2894 – €5784 bij een fulltime dienstverband).

Geïnteresseerd?
Richt dan je gemotiveerde schriftelijke sollicitatie voorzien van een beknopte CV voor 4 juli 2022, onder vermelding van vacature ‘t Hoge Holt/Orthopedagoog-generalist, per mail aan administratie@onderwijs-noordenveld.nl. De gesprekken zijn gepland op woensdagmiddag 6 juli 2022.