Door groei van activiteiten zoeken wij een PROJECTCOÖRDINATOR-TEAMLEIDER

voor: 32 uur/week
Indienstreding: z.s.m.
reageren: uiterlijk maandag 5 april 2021 via info@zorgbelang-drenthe.nl  (beknopte motivatie en compleet CV)

Over Zorgbelang Drenthe
Zorgbelang Drenthe is een maatschappelijke organisatie die onafhankelijk de belangen behartigt van alle inwoners met een zorgvraag. Iedereen heeft recht op goede zorg. Wij zetten ons ervoor in dat alle inwoners van Drenthe met een ondersteunings– of zorgvraag toegang hebben tot kwalitatief goede voorzieningen. Dit doen we door het stimuleren en faciliteren van cliëntparticipatie, door beleidsbeïnvloeding en door het uitvoeren van publieke dienstverlening. Zo wil Zorgbelang Drenthe een gelijkwaardige positie van de cliënt bewerkstelligen.

Werkomgeving
Werken bij Zorgbelang Drenthe betekent werken in een dynamische, groeiende organisatie en een hecht team met leuke, toegankelijke collega’s. De sfeer op de werkvloer is uitstekend en we staan graag voor de ander klaar. We hechten veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers wordt gestimuleerd. Daarnaast is er ruimte voor eigen initiatief.

Kenmerken functie
De projectcoördinator-teamleider bij Zorgbelang Drenthe is verantwoordelijk voor een aantal resultaatgebieden. Hij/zij stelt periodiek werk– en projectplannen op en voert deze (deels) zelfstandig uit binnen de afgesproken randvoorwaarden.

Doel functie
Het binnenhalen en realiseren van (project)opdrachten conform afgesproken doorlooptijd, budget en oplevercriteria. Hij/zij is specifiek eindverantwoordelijk voor de optimale uitvoering van het vertrouwenswerk jeugd en de cliëntondersteuning sociaal domein en wet langdurige zorg.

Organisatorische positie
De projectcoördinator-teamleider is onderdeel van het projectteam en ressorteert hiërarchisch onder de bestuurder-directeur. Hij/zij geeft leiding aan de vertrouwenspersoon jeugd en cliëntondersteuners.

Vervolg kerntaken projectcoördinator-teamleider

II. Teamleiding

 • Geeft (dagelijks) leiding aan de vertrouwenspersonen jeugd en cliëntondersteuners
 • Formuleert een werkplan voor de eigen organisatie-eenheid op basis van de door de organisatie uitgezette beleidslijnen/geformuleerde plannen en draagt zorg voor de uitvoering daarvan
 • Signaleert en analyseert ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van het operationeel beleid en overlegt hierover met betrokkenen (opdrachtgevers, directie en medewerkers)
 • Zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van medewerkers; maakt hiertoe een planning, inventariseert trainingsbehoeften met de directie en voert (mede) wervings- en selectiegesprekken
 • Voert voortgangs- en jaargesprekken met medewerkers en rapporteert aan de directie
 • Doet verbeteringsvoorstellen ten aanzien van de publieke dienstverlening

III. Communicatie

 • Draagt bij aan het opstellen en het uitvoeren van het communicatiebeleid van Zorgbelang Drenthe
 • Optimaliseren van de communicatieve huisstijl
 • Schrijft wervende artikelen, persberichten, nieuwsbrieven en social media-berichten
 • Verzorgt presentaties (live en online)

Competenties

 • WO/HBO werk- en denkniveau
 • Aantoonbare kennis en meerjarige, relevante ervaring in een soortgelijke functie
 • Aantoonbaar leidinggevende kwaliteiten
 • Kennis van en inzicht in de inrichting van de sector zorg en verwante beleidsterreinen
 • Specifieke kennis van de Jeugdwet, Wet langdurige zorg en het sociaal domein (gemeenten)
 • Het vermogen om zich consequent te kunnen verplaatsen in het cliëntperspectief
 • Het onderkennen en analyseren van trends en ontwikkelingen ten aanzien van de eigen beleidsterreinen en dit vertalen in concrete projectvoorstellen
 • Proactief, initiërend, stressbestendig en flexibel
 • Ondernemende instelling met een scherpe blik voor de maatschappelijke context
 • Het kunnen analyseren en structureren van complexe vraagstukken
 • Netwerker en goed ontwikkeld vermogen in politiek-bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Zowel in teamverband als zelfstandig kunnen werken
 • Doel- en resultaatgericht
 • Goede organisatorische kwaliteiten en planmatige aanpak
 • Klantgerichte houding richting inwoners en in contacten met (externe) opdrachtgevers
 • Prestatiemotivatie
 • Integriteit met het omgaan van vertrouwelijke informatie

Informatie en tijdsplanning

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met
– Jan van Loenen, bestuurder-directeur
– telefoon 06-22 05 70 70 (maandag t/m donderdag)

Kennismakingsgesprekken
– online op woensdag 14 april 2021

Verdiepende gesprekken
– woensdagmorgen 21 april 2021