Op zoek naar een afwisselende functie? Reageer dan op deze vacature.

Over Zorgbelang Drenthe
Zorgbelang Drenthe is een maatschappelijke organisatie die onafhankelijk de belangen behartigt van alle inwoners met een zorgvraag. Iedereen heeft recht op goede zorg. Wij zetten ons ervoor in dat alle inwoners van Drenthe met een ondersteunings– of zorgvraag toegang hebben tot kwalitatief goede voorzieningen. Dit doen we door het stimuleren en faciliteren van cliëntparticipatie, door beleidsbeïnvloeding, door het uitvoeren van publieke dienstverlening en het uitvoeren van onderzoeken en projecten. Zo wil Zorgbelang Drenthe een gelijkwaardige positie van de cliënt bewerkstelligen.

Werkomgeving
Werken bij Zorgbelang Drenthe betekent werken in een dynamische, groeiende organisatie en een hecht team met leuke, toegankelijke collega’s. De sfeer op de werkvloer is uitstekend en we staan graag voor de ander klaar. We hechten veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers wordt gestimuleerd. Daarnaast is er ruimte voor eigen initiatief.

Kenmerken functie
De projectmedewerker bij Zorgbelang Drenthe voert afwisselende projecten uit om opdrachtgevers, zoals provincie, gemeenten en zorg- of welzijnsinstellingen, inzicht te geven in bepaalde ontwikkelingen en draagt bij aan de uitvoering van (nieuw) beleid. De projecten zijn erop gericht om de zorg- en dienstverlening in Drenthe nog beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de inwoners die daar gebruik van (gaan) maken. De projectmedewerker werkt daartoe actief samen met de projectcoördinatoren om de uitvoering van projecten goed te laten verlopen.

Doel functie
Het realiseren en uitvoeren van opdrachten/projecten conform afgesproken doorlooptijd, budget en oplevercriteria.

Organisatorische positie
De projectmedewerker is onderdeel van het projectteam en ressorteert hiërarchisch onder de bestuurder-directeur.

Kerntaken projectmedewerker

 • Opdrachten/projecten verwerven, voorbereiden en uitvoeren
 • Voert informatie- en intakegesprekken met potentiële nieuwe opdrachtgevers, eventueel samen met de projectcoördinator
 • Schrijft een plan van aanpak en stemt dit en het tijdpad af met de projectcoördinator
 • Doet voorstellen voor een projectplan en budget
 • Neemt regelmatig deel aan projectoverleg
 • Signaleert knelpunten bij de uitvoering van projecten en stelt waar nodig het plan van aanpak bij
 • Rapporteert over de projectvoortgang aan het projectteam
 • Onderhoudt externe contacten voor mogelijke nieuwe opdrachten/projecten
 • Draagt actief bij aan de verdere ontwikkeling en uitvoering van opdrachten/projecten door Zorgbelang Drenthe

Competenties

 • WO/HBO werk- en denkniveau
 • Kennis van en ervaring met ontwikkeling en uitvoering van projecten
 • Kennis van en oog voor belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen
 • Moet zich consequent kunnen verplaatsen in het cliëntperspectief
 • In staat zijn zelfstandig én in teamverband te werken, reflecteren op, en leren van ervaringen
 • Klantgerichte houding richting inwoners en in contacten met externen
 • Ondernemend, proactief, stressbestendig en flexibel
 • Integriteit met het omgaan van vertrouwelijke informatie
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)
 • Doel- en resultaatgericht
 • Prestatiemotivatie
 • Meerjarige, relevante praktijkervaring (min. 5 jaar) in soortgelijke functie

Functiewaardering en aanvullende eisen

 • Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk, schaal 9
 • Bij aanstelling is een verklaring omtrent gedrag (VOG) vereist, welke eens per 3 jaar opnieuw moet worden overlegd Informatie en tijdsplanning
 • Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Jan van Loenen – bestuurder-directeur – telefoon 06-22 05 70 70 (maandag t/m donderdag)
 • Kennismakingsgesprekken vinden online plaats op donderdag 20 mei 2021 en verdiepende gesprekken (live) op dinsdag 25 mei 2021

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld