RENN4 is een onderwijsorganisatie voor leerlingen die specifieke vragen stellen aan het onderwijs op het gebied van leren en gedrag. Op meer dan 30 locaties in de drie noordelijke provincies geven we speciaal basisonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Dit alles gericht op het realiseren van een toekomstperspectief voor kinderen en jeugdigen met een specifieke onderwijsbehoefte.

VSO Sneek op zoek naar een

Schoolmaatschappelijk werker

(WTF 0,4)


Jouw werkzaamheden
Het belangrijkste aspect van een schoolmaatschappelijk werker is de brugfunctie tussen kind, ouders, school en (jeugd)zorginstellingen. Je participeert in multidisciplinair(e) team(s)/ commissie(s) van begeleiding, veelal bestaande uit een teamleider, groepsleerkracht, intern begeleider en gedragsdeskundige. Je ressorteert hiërarchisch onder de teamleider en verleent ondersteuning vanuit je specifieke vakdiscipline. In het proces van begeleiding van de leerling(en) is de groepsleerkracht leidend. De schoolmaatschappelijk werker adviseert op verzoek het management over beleid met betrekking tot het vakgebied. De school heeft veel contacten met gemeenten waarbij de intentie is om een structurele samenwerking te realiseren tussen onderwijs en zorg. Dit vraagt om een open, flexibele en samenwerkingsgerichte houding.

Jouw werkplek
VSO Sneek is onderdeel van De Monoliet in Leeuwarden en verzorgt speciaal voorgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot en met 21 jaar uitgaande van het perspectief van de individuele leerling. Hoewel de leerlingen allemaal een Cluster 4 indicatie hebben, zijn er grote verschillen in ontwikkelingsniveau. Ook is er sprake van veel verschillende kinderpsychiatrische problemen, persoonlijkheidsproblemen en sociaal-maatschappelijke problemen waarvoor een uitgebreid onderwijs- en zorgaanbod nodig is. Hierdoor kunnen leerlingen het bij hen passende onderwijs en de noodzakelijk hulp krijgen.

Wat wij vragen

 • relevante opleiding maatschappelijk werk;
 • theoretische en praktische kennis van het vakgebied (Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Jeugd hulpverlening) en methodische principes;
 • kennis van ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en pedagogiek;
 • kennis van de sociale wetgeving;
 • affiniteit met leerlingen in het speciaal onderwijs en hun leefomgeving;
 • inzicht in zorgstructuur, sociale kaart (externe hulpverleningsmogelijkheden) en problematiek “multiproblem”-gezinnen;
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;
 • praktische vaardigheden op het gebied van psychosociale – en gedragsproblematiek van leerlingen;
 • kennis en vaardigheid op het gebied van communicatie- en gesprekstechnieken en conflicthantering;
 • een open, flexibele en samenwerkingsgerichte houding, zowel in- als extern.

Wat wij bieden

 • salaris schaal 8 volgens de CAO van het Primair Onderwijs;
 • de vacature betreft een tijdelijk dienstverband voor maximaal 2 jaar op NPO-gelden
 • interne scholings- en begeleidingsmogelijkheden;
 • een prettige en collegiale werksfeer;

Meer weten?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met M.Kok-Boer en 0515745610. Algemene informatie over VSO Sneek vind je via www.renn4.nl.

Ben jij de collega die wij zoeken?
Wij nodigen je uit jouw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk zondag 6 februari te mailen naar Karin Offringa (k.offringa@renn4.nl) o.v.v. vacaturenummer 22-03.

De gesprekken vinden plaats in week 7

Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.