De organisatie

De levering van drinkwater in Drenthe wordt al meer dan 100 jaar verzorgd door WMD en haar rechtsvoorgangers. WMD voorziet ongeveer 450.000 inwoners en 40.000 bedrijven in Drenthe van water. Daarnaast levert WMD drinkwater aan de collega drinkwaterbedrijven Waterbedrijf Groningen en Vitens via zogenaamde engros-leveringen. Hiermee worden nog eens circa 100.000 mensen buiten Drenthe van drinkwater voorzien.

 

N.V. Waterbedrijf Drenthe is op zoek naar een gezaghebbend, politiek-sensitief en bestuurlijk ervaren

 

VOORZITTER

RAAD VAN COMMISSARISSEN

 

Taken en verantwoordelijkheden

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen af. De Raad van Commissarissen betrekt daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De Raad van Commissarissen staat de bestuurder met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

Verantwoordelijkheid voorzitter Raad van Commissarissen

 • heeft affiniteit met de (deels technische) kernactiviteiten van een drinkwaterbedrijf;
 • draagt zorg voor een vruchtbare cultuur in de relatie tussen Raad van Commissarissen en aandeelhouders en tussen de Raad van Commissarissen en directie/bestuur: open, constructief en de benodigde scherpte in de analyse niet mijdend;
 • geeft sturing aan oordeels- en besluitvorming;
 • in staat leiding te nemen zonder de relatie met de leden van de Raad van Commissarissen te verliezen;
 • in staat als voorzitter op te treden in situaties waarin een actieve rol van de Raad van Commissarissen gevraagd is: doordacht, daadkrachtig en communicatief sterk.

Profiel voorzitter Raad van Commissarissen

 • gezaghebbend op basis van ervaring in een eindverantwoordelijke bestuurlijke functie;
 • politieke sensitiviteit, bijvoorbeeld in relatie tot de publieke aandeelhouders;
 • bekend zijn met de kernactiviteiten van een nutsvoorziening;
 • affiniteit met innovatie in de breedste zin van het woord;
 • bereid en in staat de bestuurlijke processen zodanig te leiden dat verantwoording aan de aandeelhouders en andere stakeholders te allen tijde mogelijk is;
 • consequent kritisch en zo nodig een rechte rug houden in geval van verschillende opvattingen, met inachtneming van ieders rol en verantwoordelijkheid;
 • bedrijfsmatige aanpak qua aanspreken van directie/bestuur op gemaakte afspraken en behaalde doelen;
 • bereid en in staat als klankbord van de directie te fungeren;
 • leidinggeven aan de Raad van Commissarissen als collectief;
 • beschikbaar zijn: voldoende tijd en ruimte hebben in de agenda om ook naast de formele vergaderingen inhoudelijk invulling te kunnen geven aan het voorzitterschap.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets.

 

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar wmd.nl.