Lentis biedt geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg én ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Onlangs is besloten het huidige concern te ontvlechten. De zorgonderdelen van het Lentis concern– Lentis GGz en Dignis – worden zelfstandig, maar blijven met elkaar samenwerken. FPC van Mesdag is al in 2020 losgemaakt uit het Lentis Concern. Door de ontvlechting krijgen de onderdelen meer ruimte voor focus op het eigen zorgproces en de eigen maatschappelijke opdracht. Dignis en Lentis GGz worden uiteindelijk zelfstandige stichtingen met een eigen bestuur en toezicht. Zo ontstaan wendbare organisaties, die snel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en in de markt. Via verschillende samenwerkingsverbanden kunnen de organisaties met elkaar verbonden blijven. Momenteel vindt het proces van ontvlechting plaats. Naar verwachting zijn Lentis GGz en Dignis met ingang van 1-1-2023 zelfstandige stichtingen met elk hun eigen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. In verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn wordt afscheid genomen van de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht. De nieuwe voorzitter is beoogd voorzitter van Lentis GGz voor na de ontvlechting.

De Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden en heeft drie commissies: kwaliteit & veiligheid, audit en remuneratie. Ook de Raad van Toezicht zal inspelen op de komende ontvlechting van het concern. Als voorzitter van de Raad van Toezicht heeft u, en de gehele RvT, een belangrijke rol om de belangen van VVT en GGZ in samenhang te wegen vanuit het perspectief van de waarde voor het geheel. Hierbij reflecterend op de strategische positionering, de (financiële) omvang, de organisatieontwikkeling en het strategische meerjarenplan van beide organisaties.

U beschikt over ruime ervaring als voorzitter RvT of RvC, toezichthoudende en bestuurlijke ervaring en ervaring met governance- en toezichtprocessen in complexe organisaties. U heeft een duidelijke visie op en aandacht voor de taken, verantwoordelijkheden en rollen van de Raad van Toezicht en heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersrol van de RvT te vervullen. U zorgt voor een prettige en vruchtbare samenwerkings- en communicatiecultuur: open, constructief, opererend op basis van vertrouwen, maar vermijdt indien  noodzakelijk tegenstellingen niet. Kennis van de bestuurlijke context in de regio is een pré.

De Raad van Toezicht komt minimaal zes keer per jaar bijeen voor vergaderingen. Daarnaast zijn er commissievergaderingen, overleg met de medezeggenschap, werkbezoeken en doet men aan zelfevaluatie. Gezien de ontwikkelingen binnen de organisatie is voldoende tijd een belangrijke factor, met name voor de voorzitter. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste vergoeding.